Baltimaade esimene meretuulepark

Liivi lahe meretuulepark

Loen lähemalt

Üheskoos muudame maailma puhtamaks


Enefit Green soovib rajada Liivi lahte meretuuleparki, mis kataks keskkonnahoidliku elektriga kuni poole Eesti aastastest elektritarbimisest.

Projekti info

Projekti arengulugu on pikk ja läbitud on mitmed olulised teetähised. Praegu on käimas tuulepargi keskkonnamõjude hindamine, mis jõuab lõpule 2024. aastaks.

Loen lähemalt

Liivi lahe meretuulepark Eesti rohepöörde nurgakivi

Paari viimase aastaga on Eestist saanud suur elektri importija ehk tarbime palju rohkem elektrit kui toodame. Nõudlus keskkonda säästvalt toodetud elektri järgi üha kasvab, sest paljud vanad tehnoloogiad asenduvad elektril põhinevate lahendustega.

See tähendab, et Eestil on kiiresti vaja suurendada kodumaise taastuvenergia tootmist ja tuuleenergia on kõige odavam ja kättesaadavam viis suures mahus rohelise elektri tootmiseks.

Liivi meretuulepark võiks olla Eesti rohepöörde ja kliimaeesmärkide nurgakivi. Pargi toodang katab ligi poole Eesti elektrivajadusest ning annab sellega suure panuse Eesti energiajulgeolekusse ja elektrihinna tarbijale soodsamaks muutmisse. Lisaks teeb avamere tuulepark võimalikuks salvestus- ja vesiniktehnoloogia laiemaks kasutuselevõtuks.